ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL

ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ

Η ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ έχει πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ:ΕΝ ISO 9001:2008.

Η Πιστοποίηση ισχύει για Κατασκευές – Εμπορία Μηχανημάτων Τροφίμων – Ανοιξείδωτες Μεταλλικές Κατασκευές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο: 210 4922335, 210 4928508, 210 5596644
Email: evyl@otenet.gr

Διεύθυνση: Λεωφ. Νάτο και Μεγαρίδος, Τ.Κ. 193 00,Ασπρόπυργος