Σουβλακομηχανή

Automatic machine, capable of covering even the largest production. The prepiercing, skewer, cutting and ejecting functions are performed simultaneously.

Σουβλακομηχανή (υδραυλική)
Αυτόματη μηχανή, ικανή να καλύψει και την πιο μεγάλη παραγωγή.
Οι λειτουργίες προτρύπημα – κάρφωμα – κόψιμο – εξωλκέας γινονται παράλληλα.
Παράγει σουβλάκι με μικρό & μεγάλω καλαμάκι
Με αθόρυβη αντλία λαδιού και υδραυλική Κίνηση εμβόλων.
Λειτουργία μέσω ηλεκτρικού πίνακα με μετασχηματιστή 24 volt DC

Τάσης: 380 volt 6 A
Κινητήρας: 8,6 Kwatt 8 Φ. Πίεση λαδιού : 60 bar
Θεωρητική Ικανότητα παραγωγής: 4.050 τεμ./ώρα
 
Ελληνική Ανοξείδωτη κατασκευή Κινούμενη επί τροχών.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν

ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ

Η ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ έχει πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ:ΕΝ ISO 9001:2008.
Η Πιστοποίηση ισχύει για Κατασκευές - Εμπορία Μηχανημάτων Τροφίμων - Ανοιξείδωτες Μεταλλικές Κατασκευές.
Μάθετε περισσότερα...