Ερμάριο Στησίματος Γύρου

Waste Bins

Ερμάριο Στησίματος Γύρου
 
ΠΑΓΚΟΣ  ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΡΟΥ  ( ΜΟΝΟΣ- ΔΙΠΛΟΣ ) ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ
ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ  

 
 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν